NL | FR

Klachtenformulier

Wij vestigen er uw aandacht op dat het versturen van dit document niet automatische de annulatie van uw retributie of de opschorting van de incasseringsprocedure inhoudt.

Indien uw klacht een van de onderstaande situaties betreft, lees dan aandachtig het gevolg dat hieraan wordt gegeven.

U heeft de verkeersborden die wijzen op betaald parkeren of het gebruik van de parkeerschijf niet gezien?
De signalisatie ter plaatse is geldig voor de ganse zone conform de voorschriften van de wegcode. De verkeersborden die het begin en het einde aanduiden van een betalende zone of van een blauwe zone met parkeerschijf hebben niet enkel betrekking op één straat maar op de ganse zone.

U was niet in de mogelijkheid te betalen met creditcard of proton aan de betaalautomaat?
Indien betalen met creditcard of proton niet mogelijk was omwille van een storing, dan kan u ook cash betalen of u naar de dichtstbijzijnde betaalautomaat begeven.

U heeft geprobeerd een ticket te nemen bij de betaalautomaat maar deze werkte niet?
In dit geval dient u zich naar de dichtstbijzijnde automaat te begeven (zie instructies op de automaat) en indien deze eveneens niet werkt plaatst u uw parkeerschijf duidelijk zichtbaar op het dashbord van uw wagen.

U heeft geen parkeerschijf in uw wagen?
In dit geval is het raadzaam u te parkeren buiten de gecontroleerde zone. Indien u desondanks toch beslist hier te parkeren dan opteert u voor het forfaitaire tarief.

 Ma plainte ne concerne aucune des situations reprises ci - dessus, je souhaite remplir le formulaire de plainte »

 
 
 

+++  /  /  +++


 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions dans le respect de chacun d'éviter les menaces et les insultes.


 
 
en cours de traitement...
 
en cours de traitement...
 
en cours de traitement...
 
en cours de traitement...
 
en cours de traitement...
 
 

Vous devez accepter notre politique de confidentialité pour soumettre le formulaire.
CityParking SA vous garantit que les données personnelles transmises par votre intermédiaire ou votre délégué seront traitées de manière confidentielles et ne pourront être utilisées que dans le cadre de la demande introduite.

 
Certains champs obligatoires n'ont pas été remplis. Veuillez remplir les champs marqués en rouge.

Votre message a bien été envoyé. Nous vous enverrons une confirmation après analyse de votre dossier.