NL | FR

Klachtenformulier

Wij vestigen er uw aandacht op dat het versturen van dit document niet automatische de annulatie van uw retributie of de opschorting van de incasseringsprocedure inhoudt.

Indien uw klacht een van de onderstaande situaties betreft, lees dan aandachtig het gevolg dat hieraan wordt gegeven.

U heeft de verkeersborden die wijzen op betaald parkeren of het gebruik van de parkeerschijf niet gezien?
De signalisatie ter plaatse is geldig voor de ganse zone conform de voorschriften van de wegcode. De verkeersborden die het begin en het einde aanduiden van een betalende zone of van een blauwe zone met parkeerschijf hebben niet enkel betrekking op één straat maar op de ganse zone.

U was niet in de mogelijkheid te betalen met creditcard of proton aan de betaalautomaat?
Indien betalen met creditcard of proton niet mogelijk was omwille van een storing, dan kan u ook cash betalen of u naar de dichtstbijzijnde betaalautomaat begeven.

U heeft geprobeerd een ticket te nemen bij de betaalautomaat maar deze werkte niet?
In dit geval dient u zich naar de dichtstbijzijnde automaat te begeven (zie instructies op de automaat) en indien deze eveneens niet werkt plaatst u uw parkeerschijf duidelijk zichtbaar op het dashbord van uw wagen.

U heeft geen parkeerschijf in uw wagen?
In dit geval is het raadzaam u te parkeren buiten de gecontroleerde zone. Indien u desondanks toch beslist hier te parkeren dan opteert u voor het forfaitaire tarief.

 Mijn klacht beantwoordt niet aan de hierboven beschreven situaties, ik wens een klachtenformulier in te vullen »

 
 
 

+++  /  /  +++


 
 
 
 
 
 

Wij danken u bij voorbaat in naam van iedereen om geen bedreigingen of beledigingen neer te schrijven.


 
 
het bestand wordt verwerkt...
 
het bestand wordt verwerkt...
 
het bestand wordt verwerkt...
 
het bestand wordt verwerkt...
 
het bestand wordt verwerkt...
 
 

Je dient akkoord te gaan met onze privacy om het formulier te kunnen insturen.
CityParking NV garandeert u dat de door u verstrekte identificerende gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

 
Enkele verplichte velden werden niet ingevuld. Gelieve de rood aangeduide velden te vervolledigen a.u.b.

Je bericht werd succesvol verzonden. Na controle van uw dossier zullen wij u contacteren en informeren over de status van uw aanvraag.